Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?

Duy trì trạng thái đăng nhập
Đăng nhập hoặc Đăng kí
Tin tức - News
Online [0]
.[1]MJ12,
Trí Thức Trí Thức (SV!)
DangCap.Mobi - Công Cụ Hỗ Trợ Wapmaster xViet.Mobi

Re: Share Code Google Dịch Ngôn Ngữ Trên Wapsite

#1

Code Javascript nên sử dụng ở xviet hay bất kỳ đâu hỗ trợ cũng được nhé!
Chỉ đon giản là dịch ngôn ngữ từ Tiếng Việt sang tiếng các nước Khác khôi.
  1. <div id="google_translate_element"></div><script type="text/javascript">
  2. function googleTranslateElementInit() {
  3. new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'vi', layout: google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE}, 'google_translate_element');
  4. }
  5. </script><script type="text/javascript" src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></script>

Mặc định ngôn ngữ trang là pageLanguage: 'vi'
thay vi thành en nếu site bạn dùng tiếng anh.
Đơn giản mà tiện ích
  Tổng số: 1
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)
Xviet.Mobi
loading...
Trang chủ / 0 / 11 | Language: VN (Change)