Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?

Duy trì trạng thái đăng nhập
Đăng nhập hoặc Đăng kí
Tin tức - News
Online [0]
.[1]Google, [1]CốcCốc,
kentn kentn

Re: Share bộ icon Smile Facebook cho Xtgem

#1

Bộ gồm 53 smile icon facebook sử dụng cho blog, filelist, guestbok xtgem dùng replace nên chuẩn 100% nhé
Hướng dẫn:
1) Tạo: thư mục "func"
2) Up hết icon trong *smile.zip vào thư mục "func"
3) Tạo file smile.xt trong "func" và dán code này vào
 1. function smile $nd=:o:
 2.  
 3. var $sp = call chr $val=53
 4.  
 5. Var $tag = :A1: :A2: :A3: :A4: :A5: :A6: :A7: :A8: :A9: :A10: :A11: :A12: :A13: :A14: :A15: :A16: :A17: :A18: :A19: :A20: :A21: :A22: :A23: :A24: :A25: :A26: :e1: :e2: :e3: :e4: :e5: :e6: :e7: :e8: :e9: :e10: :e11: :e12: :e13: :e14: :e15: :e16: :e17: :e18: :e19: :e20: :e21: :e22: :e23: :e24: :e25: :e26: :e27:$sp
 6.  
 7. Var $i=0
 8.  
 9. @tag
 10.  
 11. Var $i=1
 12.  
 13. Var $tit = call trstr $haystack=$tag; $needle=$sp; $before_needle=1
 14.  
 15. Var $ltit = strlen $val=$tit
 16.  
 17. Var $img = call substr $val=$tit; $start=1; $length=-1
 18.  
 19. Var $nd = call str_replace $subject=$nd; $search=$tit; $replace=<img src="http://trym.mobie.in/func/$img.png" />
 20.  
 21. Var $tag = call str_replace $subject=$tag; $search=$tit$sp; $replace=
 22.  
 23. Var $le = call strlen $val=$tag
 24.  
 25.  
 26.  
 27. If $le > 0
 28.  
 29. goto @tag
 30.  
 31. Endif
 32.  
 33. print $nd
 34.  
 35. endfunction

4) Tạo mile.txt trong "func" và dán code này vào
 1. :A1: :A2: :A3: :A4: :A5: :A6: :A7: :A8: :A9: :A10: :A11: :A12: :A13: :A14: :A15: :A16: :A17: :A18: :A19: :A20: :A21: :A22: :A23: :A24: :A25: :A26: :e1: :e2: :e3: :e4: :e5: :e6: :e7: :e8: :e9: :e10: :e11: :e12: :e13: :e14: :e15: :e16: :e17: :e18: :e19: :e20: :e21: :e22: :e23: :e24: :e25: :e26: :e27:

5) Dán code này vào head
 1. include /func/smile.xt
 2.  
 3. # nếu muốn dùng smile cho biến $cmt
 4.  
 5. Var $cmt = call @ mile $nd=$cmt

Nguồn http://trym.mobie.in
Tập tin đính kèm
Downloads: 21 lần
  Tổng số: 1
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)
Xviet.Mobi
loading...
Trang chủ / 0 / 12 | Language: VN (Change)