Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?

Duy trì trạng thái đăng nhập
Đăng nhập hoặc Đăng kí
Tin tức - News
Online [0]
.[4]Google, [1]CốcCốc,
๖ۣۜKhánh Vi ๖ۣۜKhánh Vi
Khánh S2 Phong

Re: cho hỏi code này sai chỗ nào

#1

<select name="http://" onchange="window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_down')" size="1" style="height: 30px; width: 50%;"> <option value="#">Chọn Tập Phim</option> <option value="http://www.blogsieuhay.tk/p/rfad-srchttpsapi.html">Tập 1 </option> <option value="http://www.blogsieuhay.tk/p/blog-page.html">Tập 2</option> <option value="http://www.blogsieuhay.tk/p/high-school-dxd-ss3-tap-3.html">Tập 3</option> <option value="http://www.blogsieuhay.tk/p/high-school-dxd-ss3-tap-4.html">Tập 4</option> <option value="http://www.blogsieuhay.tk/p/high-school-dxd-ss3-tap-5.html">Tập 5</option> <option value="http://www.blogsieuhay.tk/p/high-school-dxd-ss3-tap-6.html">Tập 6</option> <option value="http://www.blogsieuhay.tk/p/high-school-dxd-ss3-tap-7.html">Tập 7</option> <option value="http://www.blogsieuhay.tk/p/high-school-dxd-ss3-tap-8.html">Tập 8</option> <option value="http://www.blogsieuhay.tk/p/high-school-dxd-ss3-tap-9.html">Tập 9</option> <option value="http://www.blogsieuhay.tk/p/high-school-dxd-ss3-tap-10.html">Tập 10</option> <option value="http://www.blogsieuhay.tk/p/high-school-dxd-ss3-tap-11.html">Tập 11</option> <option value="http://www.blogsieuhay.tk/p/high-school-dxd-ss3-tap-12.html">Tập 12</option> </select>
wapgame wapgame
xxx.xDam.me - Ai online trên 50 zô đây

#2

ko lỗi
Kenbi ๖ۣۜKenBi
Chia sẻ nào anh em!

#3

Share cho bạn tham khảo
  1. <tr><td>Chọn Subdomain : </td><td><select name="op">
  2. <option value="0">.Xviet.MoBi</option>
  3. <option value="1">.2Ola.Net</option>
  4. <option value="2">.HayVn.MoBi</option></select> </td></tr>


Demo : http://69pro.ga/xviet
  Tổng số: 3
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)
Xviet.Mobi
loading...
Trang chủ / 0 / 5 | Language: VN (Change)