Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?

Duy trì trạng thái đăng nhập
Đăng nhập hoặc Đăng kí
Tin tức - News
Online [0]
.[4]Google, [1]CốcCốc,
logame3s logame3s
http://logame3s.xviet.mobi/

Re: Share temple doiquocmoc bản có phí free 2016

#1


100% Responsive
Hỗ trợ Comments Hệ thống Facebook
Tối ưu hóa SEO
Tối ưu vị trí quảng cáo
nút xã hội
Tương thích nhiều trình duyệt (IE9 +, Mozilla, Chrome, Safari)
Bố trí blog của bố trí chuyên nghiệp

Hướng dẫn dùng

TOP 5 bài viết mới.
Các bạn dùng đoạn mã sau:
[c]
<Script type = 'text / JavaScript'>
document.write ( "<script src=\"/feeds/posts/default/?max-results=5&orderby=published&alt=json-in-script&callback=sliderposts\"><\/script>");
</ Script>

Phong cách Hộp 1
Các bạn dùng đoạn mã sau:

<Script>
document.write ( '<div class = "gần đây-post-title"> <h2> <span> <a href="/search/label/Tên Label?&max-results=10"> Tên khung you wish to </ a > </ span> </ h2> </ div> ');
document.write ( "<? script src = \" / feeds / posts / default / - / Tên Label orderby = xuất bản & alt = json-in-script & callback = mythumb1 \ "> <\ / script>");
</ Script>

Phong cách Hộp 2
Các bạn dùng đoạn mã sau:

<Script>
document.write ( '<div class = "gần đây-post-title"> <h2> <span> <a href="/search/label/Tên Label?&max-results=10"> Tên khung you wish to </ a > </ span> </ h2> </ div> ');
document.write ( "<? script src = \" / feeds / posts / default / - / Tên Label orderby = xuất bản & alt = json-in-script & callback = mythumb \ "> <\ / script>");
</ Script>
Phong cách Hộp 3
Các bạn dùng đoạn mã sau:

<Script type = 'text / JavaScript'>
document.write ( '<div class = "gần đây-post-title"> <h2> <span> <a href="/search/label/Tên Label?&max-results=10"> Tên khung you wish to </ a > </ span> </ h2> </ div> ');
document.write ( "<script src = \" / feeds / posts / default / - / Tên Label max-results = 3 & orderby = xuất bản & alt = json-in-script & callback = stylebox3 \? "> <\ / script>");
</ Script>

Phong cách Hộp 4
Các bạn dùng đoạn mã sau:

<Script>
document.write ( '<div class = "gần đây-post-title"> <h2> <span> <a href="/search/label/Tên Label?&max-results=10"> Tên khung you wish to </ a > </ span> </ h2> </ div> ');
document.write ( "<? script src = \" / feeds / posts / default / - / Tên Label orderby = xuất bản & alt = json-in-script & callback = mythumb \ "> <\ / script>");
</ Script>
Phong cách Hộp 5
Các bạn dùng đoạn mã sau:
<Script type = 'text / JavaScript'>
document.write ( '<div class = "gần đây-post-title"> <h2> <span> <a href="/search/label/Tên Label?&max-results=10"> Tên khung you wish to </ a > </ span> </ h2> </ div> ');
document.write ( "<script src = \" / feeds / posts / default / - / Tên Label max-results = 4 & orderby = xuất bản & alt = json-in-script & callback = stylebox3 \? "> <\ / script>");
</ Script>

Widget Bình luận Recent
Các bạn dùng đoạn mã sau:

<Style type = "text / css" scoped>
h6 {font-size: 100%; font-weight: 400;}
ul.allbloggertricks_recent {list-style: none; margin: 0; padding: 0;}
.allbloggertricks_recent li {background: none quan trọng; hiển thị: block; clear: both; overflow: hidden; list-style: none; border: 1px solid minh bạch; max-height: 100px; padding: 3px 0 quan trọng!}
.allbloggertricks_recent a {text-decoration: none;}
.avatarImage {line-height: 0; padding: 3px; background: #fefefe; -webkit-box-shadow: 0 1px 1px #ccc; -moz-box-shadow: 0 1px 1px #ccc; box-shadow: 0 1px 1px
#ccc; float: left; margin: 0 6px 0 0; position: relative; overflow: hidden}
.avatarRound {width: 35px; height: 35px}
khoảng .allbloggertricks_recent li {color: #ccc; display: block; font-size: 12px; line-height: 1.4;}
</ Style>
<Script type = "text / javascript">
// <! [CDATA [
var
numComments = 5,
showAvatar = true,
avatarSize = 40,
roundAvatar = false,
nhân vật = 60,
defaultAvatar = "http://www.gravatar.com/avatar/?d=mm",
hideCredits = true;
maxfeeds = 50,
adminBlog = 'Tên của bạn';
//]]>
</ Script>
<script src='https://fd7acd468e6ed4b74105821fb3f7d0a44c677f7f.googledrive.com/host/0ByBzWAyW5EdvRkViUEpBeHBldGM/doiguocmoc.com.widget-comment.js'></script>
<! - Bình luận gần đây ->
<Script type = "text / javascript" src = "/ feeds / ý kiến / default alt = json & amp; callback = allbloggertricks_recent & amp; & amp; max-results = 50">
</ Script>

Các bạn chú ý hai phần chính is numComments = 5, and adminBlog = 'Tên của bạn'; You changes arbitrary nhé. Trong đó:

numComments = 5, is số bình luận be shown.
adminBlog = 'Tên của bạn'; is tên blogger directory. Mặc định, tên you will be làm nổi bật bằng màu đỏ trong widget.
Widget Top Commentators
Các bạn dùng đoạn mã sau:

<Script type = "text / javascript">
var maxTopCommenters = 10;
var minComments = 1;
var NUMDAYS = 0;
var excludeMe = true;
var excludeUsers = [ "Ẩn danh", "Tên quản Blog"];
var maxUserNameLength = 42;
//
var txtTopLine = '<b> [#] </ b> [hình ảnh] ([count]).';
var txtNoTopCommenters = 'Không có bình luận hàng đầu vào lúc này.';
var txtAnonymous = '';
//
var sizeAvatar = 20;
var cropAvatar = true;
//
var urlNoAvatar = + SizeAvatar;
var urlAnoAvatar = 'http://1.bp.blogspot.com/-6B6DXCp8dek/UmVPm7D2mOI/AAAAAAAAEVU/Xz-3z2nRpUk/s1600/avatar1.png' + sizeAvatar;
var urlMyProfile = '';
var urlMyAvatar = '';
if (! Array.indexOf) {
Array.prototype.indexOf = function (obj) {
for (var i = 0; i <this.length; i ++) if (này == obj) return i;
trở về -1;
}}
</ Script>
<script src='https://fd7acd468e6ed4b74105821fb3f7d0a44c677f7f.googledrive.com/host/0ByBzWAyW5EdvRkViUEpBeHBldGM/doiguocmoc.com.top-commentators.js'></script>


Các bạn chú ý hai phầnvar maxTopCommenters = 10; var and excludeUsers = [ "Ẩn danh", "Tên quản Blog"]; to change cho phù hợp. Trong đó:var maxTopCommenters = 10; is số người be shown.
var excludeUsers = [ "Ẩn danh", "Tên quản Blog"]; is which tên which will ẩn đi.
Widget Nhận bài qua Email
Các bạn dùng đoạn mã sau:

<Div id = "phụ tùng-feedburner-2" class = "phụ tùng widget feedburner">
<Div class = "phụ tùng-top">
<H4> Nhận bài qua email </ h4>
<Div class = "sọc-line"> </ div>
</ Div>
<Div class = "phụ tùng-container">
<Div class = "widget feedburner-counter">
<Form action = "http: // feedburner.

google .com / fb / a / mailverify "method =" post "target =" popupwindow "onsubmit =" window.open ( 'http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=doiguocmoc/HvLu' , 'popupwindow', 'scrollbars = yes, width = 550, height = 520'); return true ">
<Input class = "feedburner-email" type = "text" name = value "email" = "Email của bạn - VD: email@example.com" onfocu = "if (this.value == & # 39; Email của you - VD: email@example.com') {thi .value = & # 39; & # 39 ;;} "onblur =" if (this.value == & # 39; & # 39;) {này .Value = & # 39; Email của bạn - VD: email@example.com' ;;} "/>
<Input type = "hidden" value = "doiguocmoc / HvLu" name = "uri" />
<Input type = tên "ẩn" = "loc" value = "en_US" />
<Cla s đầu vào = "feedburner-subscribe" type = "submit" name = "submit" value = "Đăng ký" />
</ Form>
</ Div>
</ Div>
</ Div>

Các bạn thể thay doiguocmoc / HvLuthành of mình trên feedburner nhé!

DEMO - Download Sv GoogleDrive - Download SV qfs
  Tổng số: 1
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)
Xviet.Mobi
loading...
Trang chủ / 0 / 5 | Language: VN (Change)