Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?

Duy trì trạng thái đăng nhập
Đăng nhập hoặc Đăng kí
Tin tức - News
Online [0]
.[4]Google,
choiluon choiluon
Chia sẻ nào anh em!

Re: Share code trong bài viết

#1

hiện thị lượt xem
đáng giá bài viết
share fb,gg
bl fb
và sau đây là e nó
[text]<!---bv--><br />
[baiviet]<div class="breadcrumb-nen"><div class="qdk_breadcrumb" xmlns<img src="http://alonet.xviet.mobi/images/trangchu.png" alt="" /><div class="phdr"><span class="crumb" style="padding-left:8px;" typeof="v:Breadcrumb"><img src="http://alonet.xviet.mobi/images/trangchu.png" alt="Wap game hay" /><a href="/" rel="v:url" property="v:title">Home</a> >></span><span class="crumb" typeof="v:Breadcrumb"><a rel="v:url" property="v:title" href="{baiviet:box:sub:url}" title="Xem tất cả bài viết trong {baiviet:box:sub}">{baiviet:box}</a>>> </span><span class="crumb" typeof="v:Breadcrumb"><a rel="v:url" property="v:title" href="{baiviet:box:sub:url}" title="Xem tất cả bài viết trong {baiviet:box:sub}">{baiviet:box:sub}</a> </span></div><!-- .breadcrumbs --></div></div><div class="post_info"><span class="ribbon ribbon_new"></span><div class="post_thumb"></div><div class="rmenu"><img src=" http://forum.wapseo.mobi/images/m.png color="red">Hoàng Nhu</font></b><span class="green"><span style="color:#33ff33;">[ON]</conter></span><div class="status"><img src=" http://forum.wapseo.mobi/image ... l.pngức vụ:<span style="color:#ff0000;">ADMIN</center></td></tr></table></div><span class="post_time"><span style="color:#0000ff;">ngày đăng:{baiviet:time:2}</center></span><span class="xuongcuoi"><a title="Xuống Cuối Trang" href="#up" name="down" id="down" ><img src="http://css.hayso1.vn/down.png"></a></span><br><span class="icon_view"><span style="color: #ff0000;">lượt xem {baiviet:view}</center><img src="http://forum.xviet.mobi/images/smileys/simply/v.png" alt="" /></span></div><div class="stats">Xếp Hạng:<img src="http://dulieu.me/files/9-2014/rating_on.gif" alt="1 Sao" title="1 Sao" /><img src="http://dulieu.me/files/9-2014/rating_on.gif" alt="2 Sao" title="2 Sao" /><img src="http://dulieu.me/files/9-2014/rating_on.gif" alt="3 Sao" title="3 Sao" /><img src="http://dulieu.me/files/9-2014/rating_on.gif" alt="4 Sao" title="4 Sao" /><img src="http://dulieu.me/files/9-2014/rating_half.gif" alt="5 Sao" title="5 Sao" /></div><div class="clear"></div></div><div class="bai-viet-box"><center><span style="color: #ff0000;">{baiviet:name}</span><h2></center>{baiviet:content}</h2><div class="phdr">CHIA SẼ BÀI VIẾT</div><div class="rmenu"><center></b>bạn có thể chia sẻ bài viết này lên Mạng Xã Hội.<br/><div class="chiase"><a href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=[func:.url]" rel="nofollow" target="_blank" title="Chia sẻ lên Facebook"><img alt="Facebook" src="http://css.hayso1.vn/fb.png"></a><a href="http://plus.google.com/share?url=[func:url]" rel="nofollow" target="_blank" title="Chia sẻ lên Google Plus"><img alt="Google Plus" src="http://css.hayso1.vn/gg.png"></a><a href="http://twitter.com/home?status=[func:url]" rel="nofollow" target="_blank" title="Chia sẻ lên Twitter"><img alt="Twitter" src="http://css.hayso1.vn/tw.png"></a><span class="lendau"><a title="Lên Đầu Trang" href="#down" name="up" id="down" ><img src="http://css.hayso1.vn/up.png"></a></span></div>[/baiviet]
<div class="clear"></div></div><! -- tags -- !><br />
</a></a><div class="menu">Từ khóa trên google: <h3>[tags]<a href="/tag/{tags:key}">{tags:key}</a>,[/tags]</h3></div><br />
<! -- comment facebook -- !><br />
</a></a></div><div class="phdr">Bình luận</div><br />
<div class="menu"><div class="fb-comments" data-href="[func:url]" data-colorscheme="light" <br />
data-numposts="5" data-width="725"></div></div><br />
<! -- cmm -- !><br />
</a></a><div class="phdr">Cùng chuyên mục</div>[blogbox:5]<div class="menu"><a href="{blogbox:url}">{blogbox:name}</a></div>[/blogbox]<br />
<! -- nn -- !><br />
</a></a><div class="phdr">Bạn đã xem chưa?</div>[blogrand:5]<div class="menu"><a href="{blogrand:url}">{blogrand:name}</a></div>[/blogrand][/text]
Ai dùng để lại 1 like nhé!
demo http://kenhtai.xviet.mobi
TrongTin Nặc Danh

#2

ko share full temp luôn
Đào Lâm Nặc Danh

#3

choiluon (30.05.2015 / 10:22)
+hi&ecirc;̣n thị lượt xem
+đáng giá bài vi&ecirc;́t
+share fb,gg
+bl fb
và sau đ&acirc;y là e nó
[text]&lt;span class=&quot;mau&quot;&gt;&lt;!---bv--&gt;&lt;br /&gt;
[baiviet]&lt;div class=&
viết thêm cái avatar và chức vụ cho oách. demo ktol.wapseo.mobi
p/s klq lắm
thuykk thuykk
Mod tpl wap free.pm

#4

Lỗi..Dùng tpl này nè p http://forum.xviet.mobi/forum/ ... .html
choiluon choiluon
Chia sẻ nào anh em!

#5

TrongTin (30.05.2015 / 10:24)
ko share full temp luôn
Temp chua lam xog pác ak
choiluon choiluon
Chia sẻ nào anh em!

#6

Đào L&acirc;m (30.05.2015 / 10:27)
viết thêm cái avatar và chức vụ cho oách. demo ktol.wapseo.mobi
p/s klq lắm
Tối về e sẽ share cho pác
Chat zing
xviet - family của tôi

#7

Lỗj thê ma kung shase
choiluon choiluon
Chia sẻ nào anh em!

#8

Chat (30.05.2015 / 12:22)
Lỗj thê ma kung shase
Lỗi phần nào hả bác.wap e text ngon mà
Đào Lâm Nặc Danh

#9

choiluon (30.05.2015 / 11:07)
T&ocirc;́i v&ecirc;̀ e sẽ share cho pác
Đậu mú. wap đó của t mà. nhưng chán ws lên phá wap
  Tổng số: 9
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)
Xviet.Mobi
loading...
Trang chủ / 0 / 4 | Language: VN (Change)