Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?

Duy trì trạng thái đăng nhập
Đăng nhập hoặc Đăng kí
Tin tức - News
Online [0]
.[3]Google, [1]CốcCốc,
1 2 >>
Pro9X Pro9X
http://Pro9x.Cf Wap Full Tiện Ích Cực Hot

Re: [XtGem]Ai fix hộ em cái này vs

#1

Http://Plus2k.Cf của em nó không hiện nội dung bài viết ạ
Pro9X Pro9X
http://Pro9x.Cf Wap Full Tiện Ích Cực Hot

#2

http://plus2k.cf/story/01-me-h ... .html
phimotnet phimotnet
Chia sẻ nào anh em!

#3

KO có ai ak đang hóng pro vào lên top
phimotnet phimotnet
Chia sẻ nào anh em!

#4

Lên là lên
ʚïɞ Khải☜♥☞Phan ʚïɞ Khải Phan

#5

xem lại trong thư mục story có bài k? xem filelist xem
phimotnet phimotnet
Chia sẻ nào anh em!

#6

http://hocdelam.wap.sh/blog/__ ... c-e-p?
Giải thích hộ cái này với làm sao đưa ra index
ʚïɞ Khải☜♥☞Phan ʚïɞ Khải Phan

#7

Lấy tạo blog.html và thư mục icon lấy nội dung trong blog.html và thư mục icon chèn vào blog.html và icon đã tạo, ngang hàng index
Sau đó vào blog.html tìm
var $ pass = matkhaubimat
var $ ten = nickadmin
Thay cho phù hợp tiếp theo
- để post comment cho admin thì anh em chỉ cần nhập cái matkhaubimat mà mình đã đổi vào ô
Tên bạn và viết gì đó vào ô Nội dung rồi Gửi là sẽ hiện nick admin
phimotnet phimotnet
Chia sẻ nào anh em!

#8

ʚïɞ Khải☜♥☞Phan ʚïɞ (11.10.2015 / 18:38)
Lấy tạo blog.html và thư mục icon lấy nội dung trong blog.html và thư mục icon chèn vào blog.html và icon đã tạo, ngang hàng index
Sau đó vào blog.html tìm
var $ pass = matkhaubimat
var $ ten = nic
Ko phải, trong blog.html hiện tiêu đề bài viết, nhưng vào trong nó ko tìm thấy bài viết
ʚïɞ Khải☜♥☞Phan ʚïɞ Khải Phan

#9

phimotnet (11.10.2015 / 18:42)
Ko phải, trong blog.html hiện tiêu đề bài viết, nhưng vào trong nó ko tìm thấy bài viết
bv ở đó đâu
phimotnet phimotnet
Chia sẻ nào anh em!

#10

Ở đâu
phimotnet phimotnet
Chia sẻ nào anh em!

#11

Up ảnh
ʚïɞ Khải☜♥☞Phan ʚïɞ Khải Phan

#12

Ở thư mục
phimotnet phimotnet
Chia sẻ nào anh em!

#13

ʚïɞ Khải☜♥☞Phan ʚïɞ (11.10.2015 / 18:47)
bv ở đó đâu
Ảnh ko up được lên đây
ʚïɞ Khải☜♥☞Phan ʚïɞ Khải Phan

#14

phimotnet (11.10.2015 / 19:15)
Ảnh ko up được lên đây
???
phimotnet phimotnet
Chia sẻ nào anh em!

#15

ʚïɞ Khải☜♥☞Phan ʚïɞ (11.10.2015 / 19:38)
???
http://kenhtai9.wap.sh/blog.html
phimotnet phimotnet
Chia sẻ nào anh em!

#16

Hiện rồi vất vãi , làm sao đưa ra index đây http://kenhtai9.wap.sh
Pro9X Pro9X
http://Pro9x.Cf Wap Full Tiện Ích Cực Hot

#17

Ai pit sửa ib mình đưa e-mail vs pass cho
Anh Đẹp Trai Anh Đẹp Trai
Sống Cô Đơn Cho Gái Nó Thèm

#18

phimotnet (11.10.2015 / 19:45)
Hiện rồi vất vãi , làm sao đưa ra index đây http://kenhtai9.wap.sh
dán vào index
chú ý chỗ blog/index.nếu của bạn là thư mục blog và trong blog là index thì ko phải sửa j,nếu là file blog thì sửa chỗ blog/index thành blog thôi

<div class="hdr">Blog cập nhật</div>
<!--parserYêu thếtscript-->
assign $trangchu=index
assign $trangkhac=blog/index
assign $blog=<xt:blog tzone="7" display="1" entries_per_page="10" comments_per_page="20" display_limit="25" display_symbol="..." version="1" />;
assign $blog=call str_replace $subject=$blog; $search=$trangchu;$replace=$trangkhac
assign $blog=call str_replace $subject=$blog;$search=<a class="xt_blog_title_link";$replace=<div class="list1"><font color="red">•</font> <a
assign $blog=call str_replace $subject=$blog;$search=</a> <br />;$replace=</a></div>
assign $blog=call str_replace $subject=$blog;$search=<div class="xt_blog" id="xt_blog">;$replace=<div class="main">
print $blog
<!--/parserYêu thếtscript-->
phimotnet phimotnet
Chia sẻ nào anh em!

#19

Anh Đẹp Trai (11.10.2015 / 21:36)
dán vào index
chú ý chỗ blog/index.nếu của bạn là thư mục blog và trong blog là index thì ko phải sửa j,nếu là file blog thì sửa chỗ blog/index thành blog thôi

<div class="hdr">Blog cập nhật</div>
Ok
phimotnet phimotnet
Chia sẻ nào anh em!

#20

Anh Đẹp Trai (11.10.2015 / 21:36)
dán vào index
chú ý chỗ blog/index.nếu của bạn là thư mục blog và trong blog là index thì ko phải sửa j,nếu là file blog thì sửa chỗ blog/index thành blog thôi

<div class="hdr">Blog cập nhật</div>
Mod được cái này ko bạn,
<!--parserYêu thếtscript-->
#exportable
var $pass = phimotnetlaptrinh
var $ten = Phi Mọt Net
assign $blog=<xt:blog tzone="7" format="d/m/y-H:i" display="1" entries_per_page="10" comments_per_page="10" comments_sort="2" display_limit="60" display_symbol="..." t_back_to_posts=" Quay lại " t_comments="Bình luận" t_post_a_comment="Gửi bình luận" t_name="Tên bạn " t_comment="Nội dung" t_post="Gửi" />
<!--/parserYêu thếtscript-->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="vi">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="application/xhtml xml; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
<meta http-equiv="content-language" content="vi" />
<title><!--parserYêu thếtscript-->
var $dau = call strrpos $haystack=$blog;$needle=<h2 class="xt_blog_title">
var $cuoi = call strrpos $haystack=$blog;$needle=</h2>
if $dau > 0
var $title = call substr $val=$blog;$start=($dau+26);$length=($cuoi-$dau-26)
print $title
else
print Blog
endif
<!--/parserYêu thếtscript--></title>
<!--parserYêu thếtscript-->
var $daut = call strrpos $haystack=$blog;$needle=<div class="xt_blog_content">
var $cuoit = call strrpos $haystack=$blog;$needle=</div>
if $daut > 0
var $noidung = call substr $val=$blog;$start=($daut+29);$length=($cuoit-29-$daut)
var $des = call substr $val=$noidung;$start=0;$length=136
var $des = call strip_tags $val=$des
var $des = call htmlspecialchars $val=$des
var $spc = call chr $val=32
var $key = call str_replace $subject=$des;$search=$spc;$replace=,
var $key = call str_replace $subject=$key;$search=.;$replace=,
endif
print <meta name="description" content="$des" /><meta name="keywords" content="$key" />
<!--/parserYêu thếtscript-->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/creator_template.css" media="all,handheld" />
</head>
<body>
<!--parserYêu thếtscript-->
assign $blog= call str_replace $subject=$blog;$search=<div class="xt_blog_content">;$replace=<div class="footer"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="margin-bottom:6px"><tbody><tr><td width="32" style="text-align:center"><img src="/icon/1.png" alt="" /></td><td style="text-align:left"><img src="/icon/sv.gif" alt="" /> <font color="red"><b>$ten</b></font> [<font color="red">Phi Mọt Nét</font>] [<font color="red">off</font>]</span><br/><font color="red"><b>• Cấp bậc: <img src="/icon/vip.gif" alt="Vip" /></b></font><br/><font color="red"><b><img src="/icon/admin.gif" alt="Admin" /> Người sáng lập !</b></font></td></tr></tbody></table></div><div class="list1"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td width="50%" align="left"><b><font color="green">Đang xem:</font> <xt id="online" /></b></td><td width="50%" align="right"><b><font color="green">Lượt xem:</font> <xt:counter type="4" /></b></td></tr></tbody></table></div><div class="xt_blog_content">;
assign $blog = call str_replace $subject=$blog;$search=<a class="xt_blog_title_link";$replace=<div class="list1"><img src="/icon/next.png" alt="" /> <a
assign $blog=call str_replace $subject=$blog;$search=</a> <br />;$replace=</a></div>
assign $blog = call str_replace $subject=$blog;$search=<div class="xt_blog" id="xt_blog">;$replace=
assign $blog = call str_replace $subject=$blog;$search=</div><br /></div>;$replace=</div>
assign $blog = call str_replace $subject=$blog;$search=</div><br />;$replace=</div>
assign $blog = call str_replace $subject=$blog;$search=<div class="xt_blog_comments" id="xt_blog_comments"><span class="xt_blog_comments_title">Bình luận</span>;$replace=
assign $blog = call str_replace $subject=$blog;$search=<div class="xt_blog_comment"><span class="xt_blog_comment_date">;$replace=<div class="tieude">
assign $blog = call str_replace $subject=$blog;$search=</span> <span class="xt_blog_comment_author">;$replace=</div> <div class="xt_blog_comment_author">
assign $blog = call str_replace $subject=$blog;$search=:</span><br /><span class="xt_blog_com
  Tổng số: 24
1 2 >>
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)
Xviet.Mobi
loading...
Trang chủ / 0 / 13 | Language: VN (Change)