Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?

Duy trì trạng thái đăng nhập
Đăng nhập hoặc Đăng kí
Tin tức - News
Online [0]
.[6]Google, [1]CốcCốc,
༺TríThức9x.Nét༻ Trithuc9x (SV!)
Sẵn Sàng Hỗ Trợ Wapmaster Mới Nổi

Re: Share Template Phim15kb.Me Bản Mới Nhất!

#1

tenmplate trước có ng không cho mình share nên không share được, vậy nên mình đã thay đổi một vài phần trong cấu trúc, tối ưu css và thêm vài code mới (cái đó chỉ là css thôi)
Sau khi thay đổi như vậy, yêu cầu của lần iao dịch trước sẽ hết tác dụng, vì mình không giữ bất cứ gì ở template trước.
Giới thiệu chút:
- Giao diện với chủ đạo màu xanh, nền trắng, có nền ngoài , nền trong trong suất..
- Member có thể thay đổi màu nền thẻ phdr ngay trên wapsite (cái này share sau, nhưng cấu hình trong header rồi)
- thumb bài viết có thêm class .thumb với hiệu ứng bo tròn trong khi hiển thị và căn vuông khi di chuyển chuật vào thumb
- Thêm bộ tìm kiến google dưới cuối index
..........
Code header:
[text]<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="vi"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/><meta name="keywords" content="[func:keywords]"/>
<meta name="description" content="[func:description]"/><link rel="shortcut icon" href="/file/4469/video.jpg" /><title>[func:title]</title><meta property="og:title" content="[func:title]"/><meta property="og:description" content="[func:description]"/><meta property="og:type" content="article"/><link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[func:title]" href="/feed.rss" /><meta name="copyright" content="Copyright © 2015 TriThuc9x.Net" /><meta name="language" content="Vietnamese" /><meta name="robots" content="index, follow" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/file/4469/mstyle.css" media="all,handheld"/><script type="text/javascript" src="http://phimvip.xviet.mobi/file/4469/axbymbcload.js"></script></head<body><div class="sacmau"><div class="header" align="center"><a href="/"><img src="/file/4469/maxbw.png" alt="Xem phim max băng thông " title="Xem phim max băng thông" /></a></div><div class="amenu"><span class="omenu"><a href="/" title="Trang chủ SacMau.Mobi"> Trang Chủ</a></span> <a href="http://phim15kb.me/chat.htm" title="Forum Hỗ Trợ Phim15kb.Me" class="amenu">Forum</a> <a href="/wapmaster.htm" title="Thế Giới Wapmaster" class="amenu">WapMaster</a> <a href="/tivi.htm" title="Xem TV online Max BW" class="amenu">Xem TV</a> <a href="http://tool.xviet.mobi" title="Tool.xViet.Mobi" class="amenu"> Tool Online</a>[member] <a href="/dangnhap.htm" title="Đăng Nhập" class="amenu">Đăng Nhập</a> <a href="/dangky.htm" title="Đăng Ký" class="amenu">Đăng Ký</a> [/member] [users]<a href="/post.htm" title="Đăng Bài" class="amenu">Đăng Bài</a> <a href="/caidat.htm" title="Cài Đặt Duyệt Trang" class="amenu">Cài Đặt Trang</a> [/users]</div></div><style type="text/css">.sacmau {overflow: hidden;display: block;padding: 3px;margin: 15px 0px 4px 0px;box-shadow: 0px 5px 5px 5px green;border-radius: 3px;background: #fff;}.phdr {font-size:14px;
font-weight: normal;text-transform: capitalize;color: [if=[session=tphdr]|=|0]white|[session=tphdr][/if];background: [if=[session=phdr]|=|0]green|[session=phdr][/if];margin-top: 4px;padding: 8px;}.phdr h1 {font-size:14px;font-weight: normal;text-transform: capitalize;color: white;margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 0px;}.phdr img {vertical-align: text-top;margin-right: 3px;}.phdr a {font-size: 14px;font-weight: normal;text-transform: capitalize;color: white;}</style><div class="sacmau">[func:admin:<div class="message"><a href="http://www.oni.vn/1Kz0w" title="Trang chủ xviet"> xViet.Mobi</a>| <a href="http://xviet.mobi/manager/file.php" title="Quản lý file"> Files</a> | <a href="http://xviet.mobi/manager/blog.php?act=chuyenmuc" title="Danh Sách Chuyên Mục"> Chuyên Mục</a> | <a href="http://xviet.mobi/manager/blog.php?act=dsbv" title="Danh sách bài viết">DS Bài </a> | <a href="http://xviet.mobi/manager/autohist.php?act=play" title="Auto Hist">Auto hist </a> | <a href="http://leech.sacmau.mobi" title="Leech bài viết"> Leech </a></div>][/text]
Code Footer:
[text]</div><div class="sacmau"><div class="phdr">Tìm Trong Trang</div><div class="menu"><form action="http://google.com.vn/search" method="get"> <input name="sitesearch" value="phim15kb.me" type="hidden"> <input name="q" type="text" placeholder="Từ Khóa..."> <input style="color: #FFF;background: #2CAAD3;border: 1px solid #2CAAD3; border-radius: 3px;" value="Tìm kiếm" type="submit"> </form></div><div class="footer" align="center">Đang online: <a href="/">[func:online]</a><br /><a href="sitemap.xml" title="sitemap">Sitemap</a><br/><img src="http://u-on.eu/c.php?u=49" width="0" height"0"/><img src=http://c-stat.eu/c.php?u=63080" width="0" height"0" /><a href="http://duatop.net/stat.php?uid=98" target="_blank" title="DUA TOP WAP VIET, top wap viet, top link wap viet, top wap hay, top link wap hay, danh ba wap viet"><img src="http://duatop.net/hoangit.php?uid=98" alt="DUA TOP WAP VIET" title="DUA TOP WAP VIET" width="0" height"0" /></a><a href="http://topvn.asia/in/20" target="_blank" title="Dua Top Wap Viet, Top Online"><img src="http://topvn.asia/swidget/20.gif" alt="TOP WAP VIET" title="Dua Top Wap Viet, Top Online" width="0" height"0" /></a>Copyright © 2015 <a href="http://phim15kb.me" target="_blank" title="Phim max băng thông phim15kb.me">Phim15kb.Me</a><br/></div></div></div></body></html>[/text]
Code index: (blogshow mình để nguyên nhé!)
[text][session:no:0][func:file:id=2072]</div><div class="sacmau"><div class="phdr"><b>Bài Viết Mới Nhất</b></div>[blognew:05]<div class="trithuc9x"><div style="float:left"><img src ="{blognew:thumb}" title="{blognew:name}" alt="thumb {blognew:name}" width="55" height="55" class="img-thumb" /> </div> <a href="{blognew:url}"> <h2><b>{blognew:name}</b></h2></a> <b> [<font color="red">{blognew:view}</font> View]</b><br/> <b>Thể Loại:</b> <script language="javascript" type="text/javascript"> pic = new Array('<span class="label-1">','<span class="label-2">','<span class="label-3">','<span class="label-4">','<span class="label-5">','<span class="label-6">','<span class="label-7">','<span class="label-8">'); n=Math.floor(Math.random() * 7); document.write(pic[n]); </script>{blognew:box}</span><br/><b>Đăng:</b>{blognew:time:1} | {blognew:time:2}</div>[/blognew]</div><div class="sacmau">
<div class="phdr"><b>Phim Hành Động</b></div>[blogshowlist:05:id=2268375,1]<div class="trithuc9x"><div style="float:left"><img src ="{blogshow:thumb}" title="{blogshow:name}" alt="thumb {blogshow:name}" width="55" height="55" class="img-thumb" /> </div> <a href="{blogshow:url}"> <h2><b>{blogshow:name}</b></h2></a> <b> [<font color="red">{blogshow:view}</font> View]</b><br/> <b>Thể Loại:</b> <script language="javascript" type="text/javascript"> pic = new Array('<span class="label-1">','<span class="label-2">','<span class="label-3">','<span class="label-4">','<span class="label-5">','<span class="label-6">','<span class="label-7">','<span class="label-8">'); n=Math.floor(Math.random() * 7); document.write(pic[n]); </script>{blogshow:box}</span><br/><b>Đăng:</b>{blogshow:time:1} | {blogshow:time:2}</div>[/blogshowlist]</div><div class="sacmau"><div class="phdr"><b>Phim Võ Thuật</b></div>[blogshowlist:05:id=2268697,2268707,2268708]<div class="trithuc9x"><div style="float:left"><img src ="{blogshow:thumb}" title="{blogshow:name}" alt="thumb {blogshow:name}" width="55" height="55" class="img-thumb" /> </div> <a href="{blogshow:url}"> <h2><b>{blogshow:name}</b></h2></a> <b> [<font color="red">{blogshow:view}</font> View]</b><br/> <b>Thể Loại:</b> <script language="javascript" type="text/javascript"> pic = new Array('<span class="label-1">','<span class="label-2">','<span class="label-3">','<span class="label-4">','<span class="label-5">','<span class="label-6">','<span class="label-7">','<span class="label-8">'); n=Math.floor(Math.random() * 7); document.write(pic[n]);
1 2 3 »

Keny Keny
Chia sẻ nào anh em!

#2

༺TríThức9x.Nét༻ (05.10.2015 / 09:35)
tenmplate trước có ng không cho mình share nên không share được, vậy nên mình đã thay đổi một vài phần trong cấu trúc, tối ưu css và thêm vài code mới (cái đó chỉ là css thôi)
S
Anh bkup cho teplate đy
Okchiatay.xViet.mObi YeuDeHon.Net
BQT Kenhaz.xViet.mObi

#3

Keny (05.10.2015 / 09:47)
Anh bkup cho teplate đy
Bảo trì backup vào mắt
sieuhot sieuhot
Chia sẻ nào anh em!

#4

༺TríThức9x.Nét༻ (05.10.2015 / 09:35)
tenmplate trước có ng không cho mình share nên không share được, vậy nên mình đã thay đổi một vài phần trong cấu trúc, tối ưu css và thêm vài code mới (cái đó chỉ là css thôi)
Sau khi thay đổi như v
Thím cho xin cái gét tap đi de tui làm cho blogger
Keny Keny
Chia sẻ nào anh em!

#5

Okchiatay.xViet.mObi (05.10.2015 / 09:48)
Bảo trì backup vào mắt
Bác lam wap mới àk
Okchiatay.xViet.mObi YeuDeHon.Net
BQT Kenhaz.xViet.mObi

#6

Keny (05.10.2015 / 09:51)
Bác lam wap mới àk
Ờ.ngon hong
Keny Keny
Chia sẻ nào anh em!

#7

Okchiatay.xViet.mObi (05.10.2015 / 09:53)
Ờ.ngon hong
Ẻm cug lam wap moj roj zinh4u.xviet.mobi hjhj
Okchiatay.xViet.mObi YeuDeHon.Net
BQT Kenhaz.xViet.mObi

#8

Keny (05.10.2015 / 09:55)
Ẻm cug lam wap moj roj zinh4u.xviet.mobi hjhj
Ôi đẹp :D
༺TríThức9x.Nét༻ Trithuc9x (SV!)
Sẵn Sàng Hỗ Trợ Wapmaster Mới Nổi

#9

sieuhot (05.10.2015 / 09:50)
Thím cho xin cái gét tap đi de tui làm cho blogger
không lấy được code! với lại blogger với xviet không giống nhau!
Okchiatay.xViet.mObi YeuDeHon.Net
BQT Kenhaz.xViet.mObi

#10

༺TríThức9x.Nét༻ (05.10.2015 / 09:58)
không lấy được code! với lại blogger với xviet không giống nhau!
Giaitri24h.info đã có template mới của ông :D
Keny Keny
Chia sẻ nào anh em!

#11

Okchiatay.xViet.mObi (05.10.2015 / 10:01)
Giaitri24h.info đã có template mới của ông :D
Bt mà
Nguyễn Trí Thức Trithuc9x (SV!)
Sẵn Sàng Hỗ Trợ Wapmaster Mới Nổi

#12

Okchiatay.xViet.mObi (05.10.2015 / 10:01)
Giaitri24h.info đã có template mới của ông :D
template mới nào? template trithuc9x.net àk?
sieuhot sieuhot
Chia sẻ nào anh em!

#13

༺TríThức9x.Nét༻ (05.10.2015 / 09:58)
không lấy được code! với lại blogger với xviet không giống nhau!
Thì mjh ve sửa chứ co phải dung dc đâu
Keny Keny
Chia sẻ nào anh em!

#14

Hót
Nam Trần YeuDeHon.Net
BQT Kenhaz.xViet.mObi

#15

Nguyễn Trí Thức (05.10.2015 / 10:13)
template mới nào? template trithuc9x.net àk?
Phim15kb.me
Nam Trần YeuDeHon.Net
BQT Kenhaz.xViet.mObi

#16

Keny (05.10.2015 / 10:04)
Bt mà
Còn ko biết
Keny Keny
Chia sẻ nào anh em!

#17

Nam Tr&acirc;̀n (05.10.2015 / 10:51)
Còn ko biết
Ôg lam wap cug gjog wap nào
Nam Trần YeuDeHon.Net
BQT Kenhaz.xViet.mObi

#18

Keny (05.10.2015 / 10:58)
Ôg lam wap cug gjog wap nào
????
Anh Đẹp Trai Anh Đẹp Trai
Sống Cô Đơn Cho Gái Nó Thèm

#19

sieuhot (05.10.2015 / 09:50)
Thím cho xin cái gét tap đi de tui làm cho blogger
Giống thím này hóng code tool get tap của top
ʚïɞ Khải☜♥☞Phan ʚïɞ Khải Phan

#20

SOO GOOD :v
  Tổng số: 20
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)
Xviet.Mobi
loading...
Trang chủ / 0 / 12 | Language: VN (Change)