Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?

Duy trì trạng thái đăng nhập
Đăng nhập hoặc Đăng kí
Tin tức - News
Online [0]
.[2]Google, [1]CốcCốc,
2048 Nặc Danh

Re: Xin func link bài viết hiện tại

#1

Ai cho mình xin func link bài viết hiện tại cho phần blog, dùng func {baiviet:url} ko dc
ʚïɞ Khải☜♥☞Phan ʚïɞ Khải Phan

#2

Bạn dùng [func:url] xem
2048 Nặc Danh

#3

ʚïɞ Khải☜♥☞Phan ʚïɞ (22.09.2015 / 19:45)
Bạn dùng [func:url] xem
{baiviet:box} hiện tên chuyên mục lớn chứa bài viết , link chuyên mục lớn dùng {baiviet:box:url} sao ko dc
ʚïɞ Khải☜♥☞Phan ʚïɞ Khải Phan

#4

2048 (22.09.2015 / 20:33)
{baiviet:box} hiện tên chuyên mục lớn chứa bài viết , link chuyên mục lớn dùng {baiviet:box:url} sao ko dc
Bạn trích đoạn code ra đây mk xem
2048 Nặc Danh

#5

ʚïɞ Khải☜♥☞Phan ʚïɞ (22.09.2015 / 21:19)
Bạn trích đoạn code ra đây mk xem
[baiviet]<div class="item">{baiviet:admin}</div><div class="breadcrumb"><span class="tree" itemscope="" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"><a href="http://java4u.xviet.mobi" title="Trang Chủ"><img src="http://java4u.xviet.mobi/file/3989/home.png" alt="home" class="icon"/></a></span><span class="tree" itemscope="" itemtype="http://data- vocabulary.org/Breadcrumb"><a href="{baiviet:box:url}" title="{baiviet:box}">{baiviet:box}</a></span><span class="tree" itemscope="" itemtype="http://data-vocabulary.org /Breadcrumb"><a href="{baiviet:box:sub:url}" title="{baiviet:box:sub}">{baiviet:box:sub}</a></span></div>
ʚïɞ Khải☜♥☞Phan ʚïɞ Khải Phan

#6

2048 (23.09.2015 / 05:51)
[baiviet]<div class="item">{baiviet:admin}</div><div class="breadcrumb"><span class="tree" itemscope="" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"><a href="http://java4u.xviet.mobi" title="Trang
{baiviet:box:url} thành {baiviet:box:sub:url} nhé
Emne Emne
Chia sẻ nào anh em!

#7

Dùng [func:url] , tui đang xài
ʚïɞ Khải☜♥☞Phan ʚïɞ Khải Phan

#8

Emne (23.09.2015 / 07:15)
Dùng [func:url] , tui đang xài
Cái này cũg đk nhưg k khả thi
2048 Nặc Danh

#9

ʚïɞ Khải☜♥☞Phan ʚïɞ (23.09.2015 / 06:52)
{baiviet:box:url} thành {baiviet:box:sub:url} nhé
{baiviet:box:sub:url} là url chuyên mục nhỏ mà, mình cần func url box lớn
ʚïɞ Khải☜♥☞Phan ʚïɞ Khải Phan

#10

2048 (23.09.2015 / 12:01)
{baiviet:box:sub:url} là url chuyên mục nhỏ mà, mình cần func url box lớn
{box:url}
  Tổng số: 10
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)
Xviet.Mobi
loading...
Trang chủ / 0 / 13 | Language: VN (Change)