Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?

Duy trì trạng thái đăng nhập
Đăng nhập hoặc Đăng kí
Tin tức - News
Online [0]
.[1]Google, [2]MJ12, [1]CốcCốc,
Khải Mềnh Kenny Mềnh
DJ/Producer Khải Mềnh

Re: [Share]- Code chia sẻ bài viết lên google, twitter, facebook, sms đ...

#1

  1. <div class="chiase"></div>
  2. <div align="right"><a href="smsto:09644?body=Hãy đọc bài viết [func:ten] này hay lắm ! [func:link]"><img src="?sms.png" alt="SMS" /></a>
  3. <a title="Đăng lên Google" target="_blank" href="https://www.google.com.vn/bookmarks/mark?op=add& amp;bkmk=[func:link]&amp;title=[func:ten]&amp;annotation="> <img src="images/google.png" alt="Google" /></a>
  4. <a href="http://plus.google.com/share?url=[func:link]" rel="nofollow" target="_blank" title="Chia sẻ lên Google Plus"><img alt="Google Plus" src="/google2.png"></a>
  5. <a href="http://facebook.com/sharer/sharer.php?u=[func:link]"target="_blank"><img src="/facebook.png" alt="Facebook" /></a>
  6. <a href="http://twitter.com/share?url=[func:link]"target="_blank"><img src="/twitter.png" alt="Twitter" /></a></div></div>


Dán vào cuối hiện thị bài viết nhé!


[text]<div class="chiase"></div>
<div align="right"><a href="smsto:09644?body=Hãy đọc bài viết [func:ten] này hay lắm ! [func:link]"><img src="?sms.png" alt="SMS" /></a>
<a title="Đăng lên Google" target="_blank" href="https://www.google.com.vn/bookmarks/mark?op=add& amp;bkmk=[func:link]&amp;title=[func:ten]&amp;annotation="> <img src="images/google.png" alt="Google" /></a>
<a href="http://plus.google.com/share?url=[func:link]" rel="nofollow" target="_blank" title="Chia sẻ lên Google Plus"><img alt="Google Plus" src="/google2.png"></a>
<a href="http://facebook.com/sharer/sharer.php?u=[func:link]"target="_blank"><img src="/facebook.png" alt="Facebook" /></a>
<a href="http://twitter.com/share?url=[func:link]"target="_blank"><img src="/twitter.png" alt="Twitter" /></a></div></div>[/text]
Joseon Joseon
Chia sẻ nào anh em!

#2

Kó demo k
Khải Mềnh Kenny Mềnh
DJ/Producer Khải Mềnh

#3

Joseon (07.04.2015 / 21:27)
Kó demo k
Demo : Đây
  Tổng số: 3
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)
Xviet.Mobi
loading...
Trang chủ / 0 / 12 | Language: VN (Change)