Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?

Duy trì trạng thái đăng nhập
Đăng nhập hoặc Đăng kí
Tin tức - News
Online [0]
.[3]Google, [1]CốcCốc,
zinghay zinghay
Chia sẻ nào anh em!

Re: Hỏi cách xoá dấu xuống dòng (enter) bằng javascript

#1

Như title ai biết chỉ mìh vs... Mò mấy pữa nay mà k ra...
【Khải☜♥☞Phan】 Khải Phan

#2

zinghay (01.09.2015 / 16:26)
Như title ai biết chỉ mìh vs... Mò mấy pữa nay mà k ra...
http://saysua.com/2013/10/12/x ... ript/
zinghay zinghay
Chia sẻ nào anh em!

#3

【Khải☜♥☞Phan】 (01.09.2015 / 16:31)
http://saysua.com/2013/10/12/x ... ript/
Nó đâu có chỉ cách xoá dấu enter đâu
【Khải☜♥☞Phan】 Khải Phan

#4

zinghay (01.09.2015 / 16:34)
Nó đâu có chỉ cách xoá dấu enter đâu
Thay thành <br> </br> <br /> <br/> nó sẽ tự xóa các phần tử này
zinghay zinghay
Chia sẻ nào anh em!

#5

【Khải☜♥☞Phan】 (01.09.2015 / 16:36)
Thay thành <br> </br> <br />
nó sẽ tự xóa các phần tử này
K hiểu lắm ...
Vd mìh muốn xoá dấu enter trg này thì làm ntn? [text]abcdef
ghijk
lmno[/text]nếu mà k có chữ <br />
【Khải☜♥☞Phan】 Khải Phan

#6

zinghay (01.09.2015 / 16:41)
K hiểu lắm ...
Vd mìh muốn xoá dấu enter trg này thì làm ntn? [text]abcdef
ghijk
lmno[/text]nếu mà k có chữ <br />
Bạn dùng host hay xv
zinghay zinghay
Chia sẻ nào anh em!

#7

【Khải☜♥☞Phan】 (01.09.2015 / 16:50)
Bạn dùng host hay xv
Dùg xv
【Khải☜♥☞Phan】 Khải Phan

#8

zinghay (01.09.2015 / 16:55)
Dùg xv
Tưởng host thì dùng bạn có thể dùng hàm
  1. $noidung=strip_tags($noidung,'Danh sách cácthẻ sẽ giữ lại');

ví dụ:
  1. $noidung=strip_tags($noidung,'<a><b><i><u><img><br><p>');

Thì nó sẽ loại hết các thẻ khác và chỉ giữ lại thẻ <a><b><i><u><img><br><p>
Còn xviệt thì chịu
zinghay zinghay
Chia sẻ nào anh em!

#9

K ai giúp đk mìh hết ak?
Pilly'ss Pilly’ss
http://haivl.s2vn.top Ảnh hài - Video hài

#10

Dùng cái này nè!

[replace=#1|#2|#3]: Dùng để thay đổi nội dung. #1 là nội dung cần thay đổi. #2 là từ khóa trong nội dung . #3 là nội dung được thay đổi cho #2

VD: [replace=abcde|a|f]. Khi hiển thị sẽ là fbcde
Haynhonhe Haynhonhe
Hayso.hayvn.mobi and 1ola.2ola.net

#11

Pilly&#039;ss (02.09.2015 / 06:16)
Dùng cái này nè!

[replace=#1|#2|#3]: Dùng để thay đổi nội dung. #1 là nội dung cần thay đổi. #2 là từ khóa trong nội dung . #3 là nội dung được thay đổi cho #2

VD: [replace=abcde|a|f]. Khi h
Bác trả lời tn của e di
  Tổng số: 11
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)
Xviet.Mobi
loading...
Trang chủ / 0 / 13 | Language: VN (Change)