Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?

Duy trì trạng thái đăng nhập
Đăng nhập hoặc Đăng kí
Tin tức - News
Online [0]
.[3]Google,
kun Tiến Đạt
http://truyen640.com/ - Share Code Hay

Re: Hỏi Ngu - Thay Phân Trang

#1

Bạn kia show giúp mình :v
HeroSport HeroSport
=)) cười giả tạo

#2

ờ để lấy code đã
HeroSport HeroSport
=)) cười giả tạo

#3

 1. <style>
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9. .pagexviet
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17. {
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25. color:#313031;
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33. font-size:12px;
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41. line-height:30px;
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49. padding:5px;
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55.  
 56.  
 57. word-wrap:break-word;
 58.  
 59.  
 60.  
 61.  
 62.  
 63.  
 64.  
 65. text-align: center;
 66.  
 67.  
 68.  
 69.  
 70.  
 71.  
 72.  
 73. }
 74.  
 75.  
 76.  
 77.  
 78.  
 79.  
 80.  
 81.  
 82.  
 83.  
 84.  
 85.  
 86.  
 87.  
 88.  
 89. .pagexviet a,.pagenav a
 90.  
 91.  
 92.  
 93.  
 94.  
 95.  
 96.  
 97. {
 98.  
 99.  
 100.  
 101.  
 102.  
 103.  
 104.  
 105. -moz-border-radius:10px;
 106.  
 107.  
 108.  
 109.  
 110.  
 111.  
 112.  
 113. -webkit-border-radius:10px;
 114.  
 115.  
 116.  
 117.  
 118.  
 119.  
 120.  
 121. border:1px solid #bbb;
 122.  
 123.  
 124.  
 125.  
 126.  
 127.  
 128.  
 129. color:#777;
 130.  
 131.  
 132.  
 133.  
 134.  
 135.  
 136.  
 137. font-size:12px;
 138.  
 139.  
 140.  
 141.  
 142.  
 143.  
 144.  
 145. margin:0 2px;
 146.  
 147.  
 148.  
 149.  
 150.  
 151.  
 152.  
 153. padding:3px 7px;
 154.  
 155.  
 156.  
 157.  
 158.  
 159.  
 160.  
 161. text-decoration:none;
 162.  
 163.  
 164.  
 165.  
 166.  
 167.  
 168.  
 169. white-space:nowrap;
 170.  
 171.  
 172.  
 173.  
 174.  
 175.  
 176.  
 177. }
 178.  
 179.  
 180.  
 181.  
 182.  
 183.  
 184.  
 185. .menu{display:none;}
 186.  
 187.  
 188.  
 189.  
 190.  
 191.  
 192.  
 193. .pagenav {
 194.  
 195.  
 196.  
 197.  
 198.  
 199.  
 200.  
 201. -moz-border-radius:10px;
 202.  
 203.  
 204.  
 205.  
 206.  
 207.  
 208.  
 209. -webkit-border-radius:10px;
 210.  
 211.  
 212.  
 213.  
 214.  
 215.  
 216.  
 217. border:1px solid #bbb;
 218.  
 219.  
 220.  
 221.  
 222.  
 223.  
 224.  
 225. color:#777;
 226.  
 227.  
 228.  
 229.  
 230.  
 231.  
 232.  
 233. font-size:12px;
 234.  
 235.  
 236.  
 237.  
 238.  
 239.  
 240.  
 241. padding:7px;
 242.  
 243.  
 244.  
 245.  
 246.  
 247.  
 248.  
 249. text-decoration:none;
 250.  
 251.  
 252.  
 253.  
 254.  
 255.  
 256.  
 257. white-space:nowrap;
 258.  
 259.  
 260.  
 261.  
 262.  
 263.  
 264.  
 265. }
 266.  
 267.  
 268.  
 269.  
 270.  
 271.  
 272.  
 273. .currentpage {
 274.  
 275.  
 276.  
 277.  
 278.  
 279.  
 280.  
 281. -moz-border-radius:10px;
 282.  
 283.  
 284.  
 285.  
 286.  
 287.  
 288.  
 289. -webkit-border-radius:10px;
 290.  
 291.  
 292.  
 293.  
 294.  
 295.  
 296.  
 297. border:1px solid #bbb;
 298.  
 299.  
 300.  
 301.  
 302.  
 303.  
 304.  
 305. color:#000;
 306.  
 307.  
 308.  
 309.  
 310.  
 311.  
 312.  
 313. font-size:12px;
 314.  
 315.  
 316.  
 317.  
 318.  
 319.  
 320.  
 321. padding:7px;
 322.  
 323.  
 324.  
 325.  
 326.  
 327.  
 328.  
 329. text-decoration:none;
 330.  
 331.  
 332.  
 333.  
 334.  
 335.  
 336.  
 337. white-space:nowrap;
 338.  
 339.  
 340.  
 341.  
 342.  
 343.  
 344.  
 345. }
 346.  
 347.  
 348.  
 349.  
 350.  
 351.  
 352.  
 353.  
 354.  
 355.  
 356.  
 357.  
 358.  
 359.  
 360.  
 361. #content img {max-width:80%}
 362.  
 363.  
 364.  
 365.  
 366.  
 367.  
 368.  
 369. #content img{-moz-transition:all .2s ease-in-out;-webkit-transition:all .4s ease-in-out;padding:1px;border-radius:10px;text-align:center;border:1px solid #CCC}
 370.  
 371.  
 372.  
 373.  
 374.  
 375.  
 376.  
 377. </style>
HeroSport HeroSport
=)) cười giả tạo

#4

dán vào header muốn tọng vào css thì tự nghiên cứu
▂ ▄ ✿Khải❃Phan❁ ▄ ▂ Khải Phan

#5

Sửa css là đk
kun Tiến Đạt
http://truyen640.com/ - Share Code Hay

#6

▂ ▄ ✿Khải❃Phan❁ ▄ ▂ (29.08.2015 / 12:44)
Sửa css là đk
Dán rồi nhưng bài bị mất
▂ ▄ ✿Khải❃Phan❁ ▄ ▂ Khải Phan

#7

kun (29.08.2015 / 13:11)
Dán rồi nhưng bài bị mất
Chắc bị sai gì đó
BiBo BiBo
www.xviet.de

#8

@tam_killer cười ngoác miệng
  Tổng số: 8
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)
Xviet.Mobi
loading...
Trang chủ / 0 / 17 | Language: VN (Change)