Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?

Duy trì trạng thái đăng nhập
Đăng nhập hoặc Đăng kí
Tin tức - News
Online [0]
.[3]Google, [1]CốcCốc,
nhokpun nhokpun
Chia sẻ nào anh em!

Re: nhờ pro xtgem vào giúp ạ..thank

#1


Ai sữa giúurlp mình c tittitleên được không (chôchổập ) thấy 2 chữ no5 giống nhau kkokko—kko co sữa lại sao cho khcái vào xem thì là title — domain.xtgem.com ý...còn nữa xóa giúp m cái phân
tag: bkns
kko cogần header ý..code đây ạ.
Code
<!--parserYêu thếtscript-->
#exportable
var $pass = nhomehien95
var $ten = Hoàng Đông
assign $blog=<xt:blog tzone="7" format="d/m/y-H:i" display="1" entries_per_page="10" comments_per_page="10" comments_sort="2" display_limit="60" display_symbol="..." t_back_to_posts=" Quay lại " t_comments="Bình luận" t_post_a_comment="Gửi bình luận" t_name="Tên bạn " t_comment="Nội dung" t_post="Gửi" />
<!--/parserYêu thếtscript-->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="vi">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="application/xhtml xml; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
<meta http-equiv="content-language" content="vi" />
<title><!--parserYêu thếtscript-->
var $dau = call strrpos $haystack=$blog;$needle=<h2 class="xt_blog_title">
var $cuoi = call strrpos $haystack=$blog;$needle=</h2>
if $dau > 0
var $title = call substr $val=$blog;$start=($dau+26);$length=($cuoi-$dau-26)
print $title
else
print Blog
endif
<!--/parserYêu thếtscript--></title>
<!--parserYêu thếtscript-->
var $daut = call strrpos $haystack=$blog;$needle=<div class="xt_blog_content">
var $cuoit = call strrpos $haystack=$blog;$needle=</div>
if $daut > 0
var $noidung = call substr $val=$blog;$start=($daut+29);$length=($cuoit-29-$daut)
var $des = call substr $val=$noidung;$start=0;$length=136
var $des = call strip_tags $val=$des
var $des = call htmlspecialchars $val=$des
var $spc = call chr $val=32
var $key = call str_replace $subject=$des;$search=$spc;$replace=,
var $key = call str_replace $subject=$key;$search=.;$replace=,
endif
print <meta name="description" content="$des" /><meta name="keywords" content="$key" />
<!--/parserYêu thếtscript-->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/creator_template.css" media="all,handheld" />
</head>
<body>
<!--parserYêu thếtscript-->
assign $blog= call str_replace $subject=$blog;$search=<div class="xt_blog_content">;$replace=<div class="footer"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="margin-bottom:6px"><tbody><tr><td width="32" style="text-align:center"><img src="/icon/1.png" alt="" /></td><td style="text-align:left"><img src="/icon/sv.gif" alt="" /> <font color="red"><b>$ten</b></font> [<font color="red">Admin</font>] [<font color="red">off</font>]</span><br/><font color="red"><b>• Cấp bậc: <img src="/icon/vip.gif" alt="Vip" /></b></font><br/><font color="red"><b><img src="/icon/admin.gif" alt="Admin" /> Người sáng lập !</b></font></td></tr></tbody></table></div><div class="list1"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td width="50%" align="left"><b><font color="green">Đang xem:</font> <xt id="online" /></b></td><td width="50%" align="right"><b><font color="green">Lượt xem:</font> <xt:counter type="4" /></b></td></tr></tbody></table></div><div class="list"><div class="xt_blog_content"></div>;
assign $blog = call str_replace $subject=$blog;$search=<a class="xt_blog_title_link";$replace=<div class="list1"><img src="/icon/next.png" alt="" /> <a
assign $blog=call str_replace $subject=$blog;$search=</a> <br />;$replace=</a></div>
assign $blog = call str_replace $subject=$blog;$search=<div class="xt_blog" id="xt_blog">;$replace=
assign $blog = call str_replace $subject=$blog;$search=</div><br /></div>;$replace=</div>
assign $blog = call str_replace $subject=$blog;$search=</div><br />;$replace=</div>
assign $blog = call str_replace $subject=$blog;$search=<div class="xt_blog_comments" id="xt_blog_comments"><span class="xt_blog_comments_title">Bình luận</span>;$replace=
assign $blog = call str_replace $subject=$blog;$search=<div class="xt_blog_comment"><span class="xt_blog_comment_date">;$replace=<div class="tieude">
assign $blog = call str_replace $subject=$blog;$search=</span> <span class="xt_blog_comment_author">;$replace=</div> <div class="xt_blog_comment_author">
assign $blog = call str_replace $subject=$blog;$search=:</span><br /><span class="xt_
✌QuêTao89(╯_╰) ✌QuêTao89(╯_╰)
✌QuêTao89(╯_╰) Điên Dại

#2

forum xviet di hỏi xtgem
nhokpun nhokpun
Chia sẻ nào anh em!

#3

Lỗi font ae thông cảm nhé
nhokpun nhokpun
Chia sẻ nào anh em!

#4

Xl tại vì ngu vấn đề này quá...mà củng chẳng đâu các mem đượcnhư xviet nên nhờ xíu nì..he
✌QuêTao89(╯_╰) ✌QuêTao89(╯_╰)
✌QuêTao89(╯_╰) Điên Dại

#5

nhokpun (21.08.2015 / 10:27)
Xl tại vì ngu vấn đề này quá...mà củng chẳng đâu các mem đượcnhư xviet nên nhờ xíu nì..he
ra nz
Gara9X Gara9X
Chán vãi lờ...

#6

Kô hiểu ý thớt! Viết loằng ngoằn quá...
๖ۣۜLê๖ۣۜVi Nặc Danh

#7

nhokpun (21.08.2015 / 10:18)

Ai sữa giúurlp mình c tittitleên được không (chôchổập ) thấy 2 chữ no5 giống nhau kkokko—kko co sữa lại sao cho khcái vào xe
Lỗi tùm lum
▂ ▄ ✿Khải❃Phan❁ ▄ ▂ Khải Phan

#8

Ngoài lề support :3
vinh vinh
Vinh.Name.Vn

#9

blog xtgem hả
  Tổng số: 9
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)
Xviet.Mobi
loading...
Trang chủ / 0 / 15 | Language: VN (Change)