Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?

Duy trì trạng thái đăng nhập
Đăng nhập hoặc Đăng kí
Tin tức - News
Online [0]
.[4]Google, [2]CốcCốc,
Trí Thức™ Trithuc9x (SV!)
Sẵn Sàng Hỗ Trợ Wapmaster Mới Nổi

Re: Share code header và footer wap site Trithuc9x.com_v2

#1

Tính không share nhưng hum nay lên forum.xviệt.môbi thấy có người xin nên tiện thể share luôn cho ace để cpị lên chiến dịch v3 cho hoành choáng. Không dài dòng nữa, vào vấn đề lun nèk! ACE copy mấy code ở dưới dán vào nhé! Code Header: Xoá hết code trong khung header đi và thay bằng code này
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="vi">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<meta name="keywords" content="[func:keywords]"/>
<meta name="description" content="[func:description]!"/>
<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" />
<title>[func:title]</title>
<meta property="og:title" content="[func:title]"/>
<meta property="og:description" content="[func:description]"/>
<meta property="og:type" content="article"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://vipthanhhoa.uiwap.com/css/trithuc9x/tiento.css" media="all,handheld"/>
<link rel="alternate" type="application/rss xml" title="Game Mới RSS" href="/feed.rss" />
<meta name="copyright" content="Copyright © 2015 Trí Thức 9x" />
<meta name="language" content="Vietnamese" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
</head>
<body>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="" media="all,handheld"/><link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://vipthanhhoa.uiwap.com/css/trithuc9x/title.css"><link rel="stylesheet" type="text/css" href=""/><link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://vipthanhhoa.uiwap.com/css/trithuc9x/stylenau.css"><script type="text/javascript" src="http://trithuc9x.apk.vn/tool/detect.apk.vn"></script><br/><div class="do"><div class="den"><center><font size="30" color="#ff0"><a href="/"><img src="http://vipthanhhoa.uiwap.com/logo/Trithuc_1.png" alt="Trithuc9x.com" /></a>
<div><b></b></font></div></center></div></a></div>
<div class="anhthuc"><a id="#up" name="up" href="#down"><b>&#8595&#8595</b></a><a href="/">Trang chủ</a> |<a href="/tag-cloud.html">Tags</a> |<a href="http://forum.xviet.mobi">Chat</a></div><div class="hot"><b>Bạn Muốn Tìm Gì?</b><div class="menu"><form method="post" action="tim-kiem.html"><input type="text" name="tukhoa" value="" /><input type="submit" name="submit" class="dow" value="Tìm" /></form></div></div><br/>

Code footer: Nhớ thay đổi một số thuộc tính nha!
<br/><div class="bmenu"><b> Sân Bay: </b></div><form action="http://scriptsocket.com/cgi-bin/jumpbox/jump.cgi" method="get"><div class="anhthuc"><select name="url"> document.writeln('<option value="http://trithuc9x.com">Trang Chủ</option>');('<option value="http://forum.xviet.mobi">http://forum.xviet.mobi</option>');('<option value="http://vuisinhvien.com">http://vuisinhvien.com</option>');
('<option value="http://vuisv.yw.lt">http://vuisv.yw.lt
</option>');
('<option value="http://wapvip.xviet.mobi">http://wapvip.xviet.mobi
</option>');
</select><input type="hidden" name="jump" value="jump"><input type="submit" value="đi đến"></form></div><div class="footer"><center><b>Copyright © 04/06/2014™<hr/> Nguyễn Trí Thức</center></div><style>.menu, .list { background-color:#ffc;
color:#000;
margin-top:1px;
margin-bottom:1px;
padding:4px;
border:1px solid #d5d5d5;}
.menu:nth-child(even) { background-color:#fff;
color:#000;
margin-top:1px;
margin-bottom:1px;
padding:4px;
border:1px solid #d5d5d5;
}
.do, .hot { background-color:#f00;
color:#fff;
margin-top:1px;
margin-bottom:1px;
padding:4px;
border:1px solid #d5d5d5; } </style>
</body></html>
Ai có lòng cho mình xin 1 kái text link về trithuc9x.com ạk!
1 :
Thang99 69
☔☔☔☔☔

#2

Text link ở cuốj wap nhé
Trí Thức™ Trithuc9x (SV!)
Sẵn Sàng Hỗ Trợ Wapmaster Mới Nổi

#3

Wap nào má
Trí Thức™ Trithuc9x (SV!)
Sẵn Sàng Hỗ Trợ Wapmaster Mới Nổi

#4

À ở đâu mà chả đk
Khải Mềnh Kenny Mềnh
DJ/Producer Khải Mềnh

#5

Trí Thức&trade; (01.03.2015 / 07:59)
Tính không share nhưng hum nay lên forum.xviệt.môbi thấy có người xin nên tiện thể share luôn cho ace để cpị lên chiến dịch v3 cho hoành choáng. Không dài dòng nữa, vào vấn đề lun n
Đoạn này đưa vào CSS


.menu, .list { background-color:#ffc;color:#000;margin-top:1px;margin-bottom:1px;padding:4px;border:1px solid #d5d5d5;}
.menu:nth-child(even) { background-color:#fff;color:#000;margin-top:1px;margin-bottom:1px;padding:4px;border:1px solid #d5d5d5;}
.do, .hot { background-color:#f00;color:#fff;margin-top:1px;margin-bottom:1px;padding:4px;border:1px solid #d5d5d5; }


và thành
  1. <div class="menu" hoặc "list"></div>
  2.  
  3. <div class="do" hoặc "hot"></div>
๖KhảiωPhanლ Khải Phan

#6

Ôi ai cộng cho mấy cái bắt tay đi
Trí Thức™ Trithuc9x (SV!)
Sẵn Sàng Hỗ Trợ Wapmaster Mới Nổi

#7

Đưa vào làm rì? Để z cho khoẻ. Đưa vào css nhỡ xtgem pảo trì tkì lỗi hết àk?
KoiAd KoiAd
Chia sẻ nào anh em!

#8

Xàm quá
Đào Lâm Nặc Danh

#9

ờ đú
KoiAd KoiAd
Chia sẻ nào anh em!

#10

Ljên quan nkỉ
Saomobi Sao Mobi™
saomobi.xviet.mobi

#11

im đi Kòiad. K sài tkì lq máu jì tới p! P ngkĩ p ngon lắm àk? Ckỉ biết ns ng khác mà pản thân mình lại é.0 ra kái jì
KoiAd KoiAd
Chia sẻ nào anh em!

#12

Saomobi (19.03.2015 / 05:49)
im đi Kòiad. K sài tkì lq máu jì tới p! P ngkĩ p ngon lắm àk? Ckỉ biết ns ng khác mà pản thân mình lại é.0 ra kái jì
Ak umk
Saomobi Sao Mobi™
saomobi.xviet.mobi

#13

Tớ đùa đấy koiad ạk
  Tổng số: 13
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)
Xviet.Mobi
loading...
Trang chủ / 0 / 8 | Language: VN (Change)