Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?

Duy trì trạng thái đăng nhập
Đăng nhập hoặc Đăng kí
Tin tức - News
Online [0]
.[4]Google, [1]CốcCốc,
GearVN GearVN
Chia sẻ nào anh em!

Re: Help | cần hdsd thumb

#1

Như tít o.o
[Boi]Gara9X Gara9X
Chán vãi lờ...

#2

<img src="{blogxxx:thumb}" alt="thumb"> nhé...
vtv7 Nặc Danh

#3

[Boi]Gara9X (26.07.2015 / 11:26)
<img src="{blogxxx:thumb}" alt="thumb"> nhé...
Thanks bác
Gato Gato
gato.xviet.mobi

#4

[text]<a href="{blogxxx:url}" title="{blogxxx:name}"><img src="{blogxxx:thumb}" alt="{blogxxx:name}" /></a>[/text] thay xxx cho phù hợp
  Tổng số: 4
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)
Xviet.Mobi
loading...
Trang chủ / 0 / 16 | Language: VN (Change)