Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?

Duy trì trạng thái đăng nhập
Đăng nhập hoặc Đăng kí
Tin tức - News
Online [0]
.[1]MJ12,
Trí Thức Trí Thức (SV!)
DangCap.Mobi - Công Cụ Hỗ Trợ Wapmaster xViet.Mobi

Re: Code Bài Trước Bài Sau cho JohnCMS

#1

Code bài trước, bài sau cho johncms nhé!
copy và dán vào chỗ nào thích hợp trong /forum/index.php
nhớ thay functions::nhanhnao thành func bạn đang sử dụng. lưu lại và xem thành quả thôi.
  1. $baitruoc = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM `forum` WHERE `type` = 't' AND `refid` = '$type1[refid]' AND `id` != '$id' AND `id` < '$type1[id]' ORDER BY `id` DESC LIMIT 1 "));
  2.  
  3. $baisau = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM `forum` WHERE `type` = 't' AND `refid` = '$type1[refid]' AND `id` != '$id' AND `id` > '$type1[id]' ORDER BY `id` DESC LIMIT 1 "));
  4.  
  5. ///hien thi
  6. echo'<div class="phdr">';
  7. echo '<a href="'.$home.'/forum/'.functions::nhanhnao($baitruoc["text"]).'-' . $baitruoc['id'] .'.html" title="' . $baitruoc['text'] . '" title="'.$baitruoc['text'].'" /><strong><span style="color:red">Bài Trước</span></strong></a>';
  8.  
  9. echo '<a style="float:right" style="color:green;" class="button-tag" href="'.$home.'/forum/'.functions::nhanhnao($baisau["text"]).'-' . $baisau['id'] .'.html" title="' . $baisau['text'] . '" title="'.$baisau['text'].'" /><strong><span style="color:red">Bài Sau</span></strong></a>';
  10. echo'</div>';
  Tổng số: 1
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)
Xviet.Mobi
loading...
Trang chủ / 0 / 10 | Language: VN (Change)